Globál s.r.o.

Profil firmy

Naša spoločnosť bola založená 18. 2. 1993. Firma spočiatku fungovala v prenajatých priestoroch v priemyselnej zóne mesta Prievidza. Po piatich rokoch sme sa presťahovali do vlastných priestorov v okrajovej časti mesta.

V prvých rokoch nášho pôsobenia sa firma zameriavala na práce v rámci regiónu Hornej Nitry, od roku 1996 je naša pôsobnosť celoslovenská.

Z počiatočného počtu 15 zamestnancov máme v súčasnej dobe stabilizovaný kolektív 45 pracovníkov – pracujúcich v remeslách elektro, kúrenie, voda, plyn a stavebná skupina. V roku 2010 sa rozšírila naša spoločnosť o novú prevádzku zváračskej školy. 

Aj keď už máme za sebou viac ako 17 rokov pôsobenia na trhu, stále sa cítime ako mladá, moderná a pokrokovo zmýšľajúca spoločnosť. Prinášame svojim zákazníkom vždy niečo nové, snažíme sa pružne reagovať na požiadavky trhu.

Kvalitu našej práce sme preverili pri získavaní certifikátu integrovaného manažérskeho systému podľa noriem EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 na „uskutočňovanie stavieb a ich zmien“.

Firma vlastní oprávnenia na montáž, rekonštrukciu, opravy, údržbu a odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových, tlakových a elektrických a oprávnenie na výrobu vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu elektrické rozvádzače.

Odbornosť našich zamestnancov každoročne dopĺňame potrebnými školeniami, kurzami a skúškami. V našich radoch máme pracovníkov, ktorí vlastnia osvedčenia na činnosť riadenia práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenia plynové a tlakové a osvedčenie elektrotechnik špecialista – odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.