Globál s.r.o.

Zameranie firmy

  • stavebno - montážne práce
  • výstavba a rekonštrukcia budov vrátane inžinierských sietí
  • poradenská stavebná činnosť
  • elektroinštalačné práce
  • revízie elektrických zariadení a bleskozvodov, aj pre výbušné prostredie
  • kúrenárske a plynoinštalačné práce
  • vodoinštalácie, kanalizácie
  • kotolne do 3. tr. komplet
  • obnoviteľné zdroje energie
  • zváračská škola
Stavby, montáže, rekonštrukcie

 

• skúsenosti • serióznosť • kvalita •

 

Globál s.r.o. Globál s.r.o. Globál s.r.o. Globál s.r.o. Globál s.r.o.